Кошка-спасатель — «Собака-герой»

Медаль «Собака-герой» Впервые в истории получила кошка-спасатель

Премию National Hero Dog Award, предназначенную  для собак , получила кошка. Это первый в истории случай , когда Награда достаётся кошке. Она проявил себя в качестве друга и защитника человека. Кошка-спасатель — ещё тот случай!

Кошку по кличке Тара, после представленного на Ютуб ролика, заметило всё Интернет-сообщество. Она, в мае прошлого года, смело отбила чётким хуком справа нападение агрессивной собаки. Этим Тара спасла пятилетнего малыша, своего маленького хозяина Джереми Триантафило.

Малыщ страдает аутизмом и совершенно беззащитен.

Мастерство и преданность кошки не осталось незамеченным у членов жюри из организации Борьбы с жестoким обращением c животными. Это общество ежегодно присуждает премию с вручением медали «Собака-герой».

В этом году, впервые, собачья премия досталась кошке.

собака-герой

Специально для Тары, слово «Собака» исправили на слово «Кошка» . Теперь у нас есть «Кошка-герой» .

ЧИТАЙТЕ:  Клонирование: История клонирования человека

собака-герой

Медаль «Собака-герой» Вперше в історії отримала кішка-рятувальник

Премію National Hero Dog Award, призначену для собак, отримала кішка. Це перший в історії випадок, коли Нагорода дістається кішці. Вона проявив себе як друга і захисника людини. Кішка-рятувальник — ще той випадок!

Кішку по кличці Тара, після представленого на Ютуб ролика, помітило все Інтернет-співтовариство. Вона, у травні минулого року, сміливо відбила чітким хуком праворуч напад агресивної собаки. Цим Тара врятувала п’ятирічного малюка, свого маленького господаря Джеремі Тріантафіло.

Малищ страждає аутизмом і абсолютно беззахисний.

Майстерність і відданість кішки не залишилося непоміченим у членів журі з організації Боротьби з жорстоким поводженням з тваринами. Це суспільство щорічно присуджує премію з врученням медалі «Собака-герой».

Цього року, вперше, собача премія дісталася кішці.

Спеціально для Тари, слово «Собака» виправили на слово «Кішка»

Тепер у нас є «Кішка-герой».